Brothers in Heaven (2018) HD | Монгол хэлээр

Synopsis

Тэ Жу, Тэ Сон хоёр бол ихэр ах дүүс. Тэд бага байхаасаа хоёр тусдаа газар өссөн. Харин тэднийг эргэн уулзахад тэдний амьдралын орчин бүхэлдээ тэс өөр өөр байлаа. Ах Тэ Жу нь онц хүн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн тусгай мөрдөгч, мэргэжилдээ мэргэшсэн нэгэн, харин Тэ Сон нь гэмт хэргийн бүлэглэлийн 2дахь том босс болсон байлаа.

Comments