Early Man (2018) HD | Монгол хэлээр

Synopsis

Эртний агуйн хүн Даг өөрийн гэр бүлийн хамт амар тайван амьдарч байлаа. Харин Нүүт ноён тэдний газрыг авахаар дайрч эхлэхэд тэд өөрсдийн газар нутгаа хамгаалах хэрэгтэй болно. Гэвч Даг-ийн гэр бүл чулуун зэвсгийн үедээ байсаар байгаа бол түүний дайсан төмрөөр зэвсэглэсэн.Comments