First Reformed (2018) HD | Монгол хадмал

Synopsis

Реверэнд Толлер бол А.Н.У -ын хамгийн анхны Хрситийн Сүмийн номлогч бөгөөд өрөөл бусдыг гэх сэтгэлтэй нэгэн ч, өөрийнх нь амьдрал, эрүүл мэнд хийгээд бүхэл оршихуй нь замхартан байгаа хүн ажээ. Хүүгээ Афганистаны дайнд алдаж, эхнэрээсээ салж, хавдрын улмаас шаналж буй тэрээр террорист сэдэл агуулж буй Майкл залуутай уулзаж ярилцан зөв замд хөтлөх гэж эрмэлзэнэ. Гэвч өдөр бүр өвчиндөө идэгдэж буй тэрээр өөрөө бурхны номоос хазайхгүйг хичээх хэрэгтэй боллоо.


Comments