Ready Player One (2018) HD | Монгол хэлээр

Synopsis

2045 онд нүүрсний нөөц шавхагдаж, хүн ам хэт хурдацтай өсөж, цаг агаарын дулаарлын хор уршиг нэмэгдэн, эрчим хүчний нөөц өдөр ирэх тусам багасаж ядуурал Дэлхий даяар ноёрхов. Бодит ертөнцийн эмгэнэлт байдлаас холдохын тулд хүмүүс “Хийсвэр Орон Зайн Бодит Ертөнц” буюу “ОАСИС – Баян Бүрд” хэмээх тоглоомд цагаа өнгөрүүлдэг боллоо. Гэвч “Оасис” -ийг үүсгэн байгуулагч Жеймс Холлидэй нас барж тоглогчид хийгээд, Оасис корпорацын удирдлагууд “Баян Бүрдийг” өөрийн болгохоор тэмцэж эхлэв.


Comments

Post a Comment