Always Be My Maybe (2019) HD | Монгол хэлээр


Synopsis

Хүүхэд ахуй цагаасаа л бие биедээ сайн байсан хоёр найз салж 15 жилийн туршид холбоо үл барина. Гэвч Саша СанФранциско руу Маркус руу очсоноор тэд дахин уулзана. Хэдий бие биенээ гэх сэтгэл байвч тэд өөр өөрийн ертөнцөд амьдарч буй учраас асуудлууд гарч ирнэ. Тэдний энгийн биш харилцааг ҮРГЭЛЖ МИНИЙ МАГАДГҮЙ БАЙ киноноос хүлээн авч үзээрэй…

Comments