Klaus (2019) HD | Монгол хэлээр


Synopsis

Шуудангийн газрын дарга өөрийн залхуу хүү Жесперийг алс хол нутагт шууданчаар яв эсвэл гудамжинд хөөж гаргана гэв. Жеспер тунчиг дургүйхэн Смийрсбург хэмээх алслагдсан арлын шинэ шууданчаар явлаа. Тэр газрын хүмүүс хоорондоо их түнжин муутай бүгд л ууртай догшин хэрцгий хүмүүс байлаа. Жеспер аавынхаа даалгаварыг гүйцэлдүүлэхийн тулд хүмүүсээс шуудан авч илгээх гэсэн боловч нэг ч хүн шуудан явуулсангүй. Шууданч маань шуудан илгээх захиалга авч чадах болов уу?

Comments