Playing with Fire (2019) HD | Монгол хэлээр


Synopsis

Шилдэг болох эрмэлзэлтэй гал сөнөөгчдийн баг ойн дундах шатаж байгаа байшингаас 3н хүүхдийг аварна. Тэднийг асран халамжлагчид нь хүлээлгэн өгөхөөс өмнө тэднийг түр харж хандах хэрэгтэй болно. Харин хүүхдүүд бол жинхэнэ дүрсгүй жаалууд байх нь тэр…

Comments