Mr. & Mrs. Smith (2005) HD | Монгол хэлээр


Synopsis

Хөлсний аллага зохион байгуулдаг агентлагуудад ажилладаг хосууд бие биедээ жинхэнэ ажлаа хэлэлгүйгээр гэр бүл болж, энгийн амьдралаар амьдарна. Гэвч нэгэн хэвийн энгийн амьдрал болон бие биеэсээ нууцтай амьдрах нь тэдний амьдралыг уйтгартай болгож байлаа. Дээр нь агентлагууд нь тэднийг бие биеэр нь устгуулахаар нэг захиалга дээр ажиллуулна. Энэ үеэс тэд нэгнийхээ нууцыг мэдэж, тэдний хооронд тулаан эхлэх болно.

Comments