The Platform (2019) HD | Монгол хэлээр

 The Platform (2019) HD | Монгол хэлээр

Synopsis

Давхар бүрт зөвхөн 2 л хүн. Хэдэн давхар буйг хэн ч үл мэднэ. Хоол бүхий тавцан тэдэнд хоол авчирна. Дээрээс доош… Чухам эндээс хэрхэн гарахыг, яаж гарахыг олж мэдэх хүсэл тэднийг хөтөлнө. Хүмүүс амьдрахын тулд иддэг бол зарим идэхийн тулд амьдардаг. Үйл явдал хэрхэн үргэлжлэхийг та ТАВЦАН киноноос хүлээн авч үзээрэй.

Comments