Secret Zoo (2020) HD | Монгол хэлээр

 


Synopsis

Албан тушаал ахихын хүссэн хуульчид компаний захирал тун амархан мэт санагдах санал тавина. Тэр нь амьтны хүрээлэнг 3 сарын дотор амжилттай ажиллуулах байлаа. Хуульч залуу за гэж хэлэх хэдий ч тэнд түүнийг ямархуу амьтны хүрээлэн угтаж авахыг төсөөлсөн ч үгүй. Үзүүлэд өгөх хүсэлт эрмэлзэл дүүрэн очиход түүнийг хамаг амьтдаа зараад дууссан хоосон шахуу амьтны хүрээлэн угтаж авлаа. Тэр дампуурлаа зарлах шахаж буйд амьтны хүрээлэнг аварч чадах болов уу?

Comments

Post a Comment