GANG (2020) HD | Монгол хэлээр

 


Synopsis

Чой Жихун нь Солонгос дахь хамгийн муу ахлах сургууль болох Дэхүн ахлах сургуульд хуваарилагдав. Тэрээр энд ‘Jjang (Top gangster)’ байхаа амласан боловч бодит байдал нэлээд хатуу байна.


Comments

Post a Comment